Banner
CONTESTANT #8
Nitthiya
Boost Votes

Boostvotes gold 500 votes for $100
Boostvotes silver 200 votes for $40
Boostvotes bronze 100 votes for $20

CONTESTANT #8
Nitthiya

#1
711 votes
#2
2022 votes
#3
990 votes
#4
672 votes
#5
228 votes
#6
869 votes
#7
170 votes
#8
200 votes
#9
43 votes
#10
1585 votes
#11
619 votes
Top Female Contestants
#2 Kalai
2022 votes
#10 Sugi
1585 votes
#3 Priya
990 votes
#6 Yasmin
869 votes
#1 Sheryl
711 votes
#4 Indra Lina
672 votes
#11 Ruby
619 votes
#5 Selvee
228 votes
#8 Nitthiya
200 votes
#7 Sharmy
170 votes
Current Pageants